Un neno é o milagre máis potente que podemos recibir como regalo

6 / 11 / 2017 |

Se es nai/pai, vas a selo ou tes preto a calquera nai ou pai deixa o que esteas facendo e pásalle este texto. Pódoche asegurar que tería agradecido até o infinito telo leído hai xa uns anos e non creo que ninguén deba permanecer alleo á súa mensaxe. Porque, incluso para as ateas coma min, un neno/a é o agasallo (o de milagre o deixo no texto porque non é meu) máis auténtico e potente que podemos recibir. Xamáis se repetirá e non podes dar marcha atrás. Cada minuto de amor conta.

Se tes fillos, se coñeces a alguén que os teña, faite/faille un gran favor e divulga este texto. Porque esta mensaxe necesita ser transmitido. Necesita expandirse e crecer no mundo.

Navegar contracorrente en este mundo dixital e analóxico faiche toparte con ondas moi boas. En esas nas que che gustaría perderte e que soen chegar da man de grandes persoas. Recibes unha mensaxe dunha amiga e diche:  creo que isto che pode interesar. E cho traduce do italiano, o idioma no que foi escrito de maneira orixinaria na páxina de Facebook Spunti-ni di pegagogia familiare, ou o que vén sendo o mesmo, Apuntes de pedagoxía familiar.

Palabras que nos lembran o enorme regalo que supón un neno na nosa vida e a enorme responsabilidade e placer que debe supor acompañalo con respecto e amor polo camiño da SÚA vida.

Grazas, amiga. Grazie mille!

——————————————————————————————————-

Un neno responde “grazas” porque escoitou que é a túa maneira de contestar a un cumplido, non porque lle ensines a dicilo.
Un neno se move seguro no espacio cando é consciente de que ti non o retes, senón que estás no caso de que el te necesite.
Un neno, cando se fai dano, chora moito máis se percibe o teu medo.
Un neno é un ser pensante, cheo de dignidade, de orgullo, de desexo de autonomía… Non o sustitúas, lembra que a súa implícita demanda é “axúdame a facelo só”.
Cando un neno cae mentres corre e ti lle acababas de dicir que se movese despacio en ese terreno esvaradizo, o que necesita é que o abraces e o calmes; castigalo é un xesto cruel, aínda que por desgracia son moitas as nais que interfiren en eses momentos. Xa terás tempo máis tarde de explicarlle a importancia de escoitarte, sobre todo en situacións que poden resultar perigosas. Él te entenderá.
Un neno non abre un libro porque  llo impoñan (ese é o modo máis eficaz de facerlle detestar a literatura), senón porque o move a curiosidade de saber que ten de marabilloso ese obxecto que ti tes sempre na man con cara satisfeita.
Un neno cre nas fadas se ti tamén cres en elas.

Los niños son el mayor regalo
Un niño cree en el amor cuando crece en un ejemplo de amor, incluso si la pareja con la que vive no son sus padres. La hipocresía de estar juntos por los hijos crea seres humanos aterrorizados por los sentimientos.
“No estoy nerviosa, eres tú el que me pone así” es una frase que no se debe decir nunca.
Un niño siempre activo es en la mayor parte de los casos un niño lleno de energía que debe encontrar un desahogo, no es un paciente que haya que curar con fármacos; prueba a llevarlo a la naturaleza cuando puedas.
Un niño demasiado limpio no es un niño feliz. La tierra, el barro, la arena, los charcos, los animales, la nieve son todos elementos con los que quiere y debe entrar en contacto.
Un niño que se viste solo combinando el rojo, el azul y el amarillo no está mal vestido, es un niño que escoge según su propio gusto.
Un niño hace siempre muchas preguntas, recuerda que tus palabras son importantes: mejor un “esto no lo sé”, cuando de verdad no sabes responder. Cuando te subes vas por las ramas lo entiende e incluso te encuentra un poco ridícula.
Es inútil sonreír para ocultar la melancolía. El niño percibe el dolor, lo lee a través de su lente sensible en la luz velada de tus ojos. Cuando le llegan señales diferentes se confunde, se asusta. Explícale por qué estás triste, él está de tu parte.
Un niño merece siempre la verdad, incluso cuando es difícil. Vale la pena encontrar la manera adecuada para contar con delicadeza lo que está pasando, utilizando un lenguaje que él pueda entender. Cuando la vida es complicada el niño lo nota y tiene una gran necesidad de que le digan que la culpa no es suya.
El niño adora la confianza, pero quiere una madre, no una amiga.
Un niño es el milagro más potente que podemos recibir como regalo. Honrémoslo con cuidado.

Texto original (italiano)

Un bambino risponde «grazie» perché ha sentito che è il tuo modo di replicare a una gentilezza, non perché gli insegni a dirlo.
Un bambino si muove sicuro nello spazio quando è consapevole che tu non lo trattieni, ma che sei lì nel caso lui abbia bisogno di te.
Un bambino quando si fa male piange molto di più se percepisce la tua paura.
Un bambino è un essere pensante, pieno di dignità, di orgoglio, di desiderio di autonomia, non sostituirti a lui, ricorda che la sua implicita richiesta è «aiutami a fare da solo».
Quando un bambino cade correndo e tu gli avevi appena detto di muoversi piano su quel terreno scivoloso, ha comunque bisogno di essere abbracciato e rassicurato; punirlo è un gesto crudele, purtroppo sono molte le madri che infieriscono in quei momenti. Avrai modo più tardi di spiegargli l’importanza del darti ascolto, soprattutto in situazioni che possono diventare pericolose. Lui capirà.
Un bambino non apre un libro perché riceve un’imposizione (quello è il modo più efficace per fargli detestare la letteratura), ma perché è spinto dalla curiosità di capire cosa ci sia di tanto meraviglioso nell’oggetto che voi tenete sempre in mano con quell’aria soddisfatta.
Un bambino crede nelle fate se ci credi anche tu.
Un bambino ha fiducia nell’amore quando cresce in un esempio di amore, anche se la coppia con cui vive non è quella dei suoi genitori. L’ipocrisia dello stare insieme per i figli alleva esseri umani terrorizzati dai sentimenti.
«Non sono nervosa, sei tu che mi rendi così» è una frase da non dire mai.
Un bambino sempre attivo è nella maggior parte dei casi un bambino pieno di energia che deve trovare uno sfogo, non è un paziente da curare con dei farmaci; provate a portarlo il più possibile nella natura.
Un bambino troppo pulito non è un bambino felice. La terra, il fango, la sabbia, le pozzanghere, gli animali, la neve, sono tutti elementi con cui lui vuole e deve entrare in contatto.
Un bambino che si veste da solo abbinando il rosso, l’azzurro e il giallo, non è malvestito ma è un bambino che sceglie secondo i propri gusti.
Un bambino pone sempre tante domande, ricorda che le tue parole sono importanti; meglio un «questo non lo so» se davvero non sai rispondere; quando ti arrampichi sugli specchi lui lo capisce e ti trova anche un po’ ridicola.
Inutile indossare un sorriso sul volto per celare la malinconia, il bambino percepisce il dolore, lo legge, attraverso la sua lente sensibile, nella luce velata dei tuoi occhi. Quando gli arrivano segnali contrastanti, resta confuso, spaventato, spiegagli perché sei triste, lui è dalla tua parte.
Un bambino merita sempre la verità, anche quando è difficile, vale la pena trovare il modo giusto per raccontare con delicatezza quello che accade utilizzando un linguaggio che lui possa comprendere.
Quando la vita è complicata, il bambino lo percepisce, e ha un gran bisogno di sentirsi dire che non è colpa sua.
Il bambino adora la confidenza, ma vuole una madre non un’amica.
Un bambino è il più potente miracolo che possiamo ricevere in dono, onoriamolo con cura.

Compartir:

Tamén che pode interesar...

Montando o puzzle das extraescolares

Máis sobre a vuelta ao cole! En este caso traémosvos a colaboración de Noemí Bellas, de Líbolis coa súa reflexión sobre como debemos montar o puzzle en que se acaban convertindo as axendas de actividades extraescolares dos nosos peques. Que debemos ter en conta á hora de elexilas? Como priorizar?

Como podo aprender a portear?

Aprender a portear, cal é o teu estilo? Es das que non se perde un vídeo titorial en youtube? Ou quizais das que necesita opinións para decidirse? Imperdible de principio a fin, coma sempre, unha das colaboracións máis esperadas, a de Iria de Cal, de Arkhé espacio educativo, aquí cha deixo.

Descubrimentos do revés en Coruña en Familia

Resumo de un sábado en familia con Madresfera e Hiperbebé Coruña. Como contalo todo sería un suicidio, resumo a miña experiencia e algunhas marcas e cousiñas que descubrín en este encontro no que ademáis coñecín a moitas bloggers requetesimpáticas.

Interésache colaborar connosco? Cóntanos
Malas madres
Madre Esfera
Utilizamos cookies propias e de terceros. Si continuas navegando, entendemos que aceptas o seu uso.