Crecer, centro de desarrollo infantil

Centro de desenvolvemento infantil, estimulación temperá, intervención global

CRECER é un centro especializado no desenvolvemento infantil e atención temperá que atende tanto ao neno como á familia e o seu entorno. Diríxese a nenos de 0 a 12 anos (idades orientativas) que presentan algún tipo de alteración e/ou trastorno no seu desenvolvemento, ou ben, estén en risco de padecelos.

Aténdese ao neno/a de forma global, utilizando o xogo como medio necesario para potenciar o aprendizaxe, fundamentalmente nas primeiras idades.

Ademais, a equipa de CDI CRECER considera de grande importancia o entorno do neno/a, polo que se desplaza ao domicilio (sempre que a familia o considere oportuno) e ao colexio para manter unha constante coordinación co profesorado.

Áreas de traballo: Valoración do desenvolvemento, Atención temperá, Habilitación Funcional e Atención e Orientación sociofamiliar.

O centro foi creado por unha terapeuta ocupacional e unha educadora social e psicopedagoga.

Compartir:

Atoparalos aquí

Enderezo: Enrique Dequidt Hevia, 14, A Coruña
Teléfono: 881 894 024
Correo electrónico: info@cdicrecer.es

Queres correxir algo deste recurso? Cóntanos

Tamén che pode interesar...

Educando con Disciplina Positiva Galicia

Formación e talleres de Disciplina Positiva para pais, nais e profesores. Podedes pedir información e cita para que impartan un obradoiro no voso centro educativo, asociación ou familia. Prestan tamén atención individualizada a familias dentro do ámbito da Disciplina Positiva.

Utilizamos cookies propias e de terceros. Si continuas navegando, entendemos que aceptas o seu uso.